Margita Figuli

                    i.        Životopis a tvorba


          pochádza z chudobnej rodiny -veľký vplyv -rozprávanie priateľov, rodičov; mýty a legendy


          prispievala do Živeny, Slov.denník, Národnej obrody


          cena F. Kráľa(1957), zaslúžilá umelkyňa (1967)


          písala rozhlasové hry, prekladala


          próza naturizmu -snaha o zachytenie morálnych hodnôt -odosobnenie od vojnovej tematiky


          zb.noviel Pokušenie; románová autobiografia Mladosť


          historický román Babylon; Balada o Jurovi Jánošíkovi, novela Tri gaštanové kone

                  ii.        Tri gaštanové kone


          Peter a Magdaléna sa milujú už od detstva. Keďže Peter nemá majetok, M. matka Maliarička s tým nesúhlasí a chce ju vydať za bohatého Jána Zápotočného. Peter odchádza postaviť dom a zarobiť nejaký majetok, aby sa o milú mohol uchádzať. Sľúbi, že keď bude hotový, ako znak lásky, jej pošle tri gaštanové kone. Magdaléna sľúbi čakať. Po Petrovom odchod, ju Jano znásilní a ona ostane tehotná. po roku sa Peter vracia, zistí, že je vydatá. Jano chce Petra zabiť. Magdaléna medzitým ťažko ochorie. Kôň zabije Jana, pretože ho mlátil, Peter si zoberie Magdu a odchádzajú do Turca, kde spolu vyrastali.


          baladická rozprávka


          alúzie, opakovanie slov, dramatizácia, regionalizmus, monológy, rozprávač je Peter


          prostredie dediny -spätosť s prírodou, popretý reálny čas


          kone -symbol neskrotnosti, sily, slobody, krasy, ladnosti


          3 gaštanové kone -symbol lásky a vzťahu, ktorý sa naplnil


          symbolika čísel: 3 kone, 3 úlohy, 3 nápadníci M, 3 krát ju zachránil, 3 roky čakal


          rozprávkovosť -boj dobra a zla, snové vízie, tajomnosť


          reťazová kompozícia -jedna epizóda nadväzuje na druhú

                iii.        Vzťah k téze

·
         dobro


          Peter


          sirota, tulák -keď sa o ňom ľudia dozvedia, že vlastní zem, pozerajú sa naň inak


          nikomu neubližoval, nebúril sa, všetko ticho znášal -príliš rozmýšľa


          kvôli Magdaléne sa vzdáva tuláctva (aby nadobudol majetok) -pracovitý


          miloval kone (zveroval sa im s tajomstvami) a prírodu


          3x zachránil Magdalénu pred smrťou spod konských kopýt


          vie, že Magdaléna sa Janovi nepoddala dobrovoľne


          splnil podmienky sľubu, získal svoju lásku, zvíťazil nad Janom a matkou


          zásady a láska mu pomáhajú prekonať prekážky


          vnútorný človek -všetko prežíva vo svojom vnútri -riadi sa svedomím


          Magdaléna


          má na Petra tri požiadavky: postaviť dom, mať pole, zanechať tuláctvo


          spätá s prírodou


          pri Janovi veľmi trpí, ale nikdy sa nesťažuje


          rieši všetko vo svojom vnútri -tak ako aj Peter


          aj keď nemala Jana rada, ľutovala ho


          čakala s ním dieťa -lenže on ju nútil do ťažkej práce (s jeho divými koňmi) -potratila


          Peter ju nepovažuje za nečistú, lebo vedel, že sa mu bránila

·
         zlo


          Jano Zápotočný


          týra zvieratá -vybíja si na nich svoju zlosť


          Peter ho spoznáva ako pašuje kone z Poľska -nepašoval ich však pre peniaze (je najbohatší v Leštinách), robí to len z akejsi vášne


          chystá sa za Magdalénou, ale ešte večer predtým sa ide prespať s Evou -náruživý


          Magdalénu chcel, aby dokázal, že keď niečo chce, tak to i dostane


          keď pri jánskych ohňoch vypočuje tajnú dohodu M+P, chce Petra zabiť -snaží sa o to niekoľkokrát


          keďže neznesie, že M ešte stále čaká na Petra, začína piť a byť ešte násilnejší a ukrutnejší


          Maliarička


          celý život pachtí za bohatstvom, nezaujímajú ju ľudia, ani len na Magdaléne a jej šťastí


          „Nemala vôľu riešiť veci ľudsky…“ -podobná Zápotočnému


          nechápe dcéru a jej lásku k Petrovi -dokonca aj keď umiera, ľutuje seba, že jej smrťou príde o majetok


          po Janovej smrti oplakáva jeho a nie dcéru, ktorú tyranizoval -spolu s Janom odchádzajú i peniaze


          hlavne kvôli nej odchádzajú Peter a Magdaléna do Turca v noci a tajne

·
         boj dobra a zla


          hlavný konflikt je o Magdalénu -pre Petra je ona všetkým a urobí pre ňu všetko, ale Jano si ju získava násilím


          zvíťazia morálne zásady


          Peter (Popolvár), Magdaléna (princezná), Zápotočný (drak), Maliarička (ježibaba) „…ťažšie bolo mne, popolvárovi dnešných čias, vyslobodiť Magdalénu z moci jej matky a Zápotočného, lebo mne chýbal zázračný palošík. Namiesto neho mal som iba svoje svedomie, odhodlanosť a nesmiernu lásku, za ktorú bol som ochotný dať život.“