Porovnanie autorov

dielo
Matka
Tri gaštanové kone
Popravisko
žáner
divadelná hra
novela
román
dobro
Matka, Paľo
Peter, Magdaléna
Boston, Avdij, vlci
materinská láska, obetavosť, tolerancia, pokora
láska ako zmysel života, symbióza s prírodou, nepoškvrnenosť duše
česť, obetavosť, ľudskosť, materinská láska, pomoc prírode
zlo
Jano
Maliarička, Jano Zápotočný
Bazarbaj, zberatelia anaše, lovci sájg, Grišan
alkoholizmus, nevraživosť a závisť
skazenosť, mamonárstvo, náruživosť, alkoholizmus, bezohľadnosť k prírode
bezohľadnosť, nenávisť, povrchnosť, honba za majetkom,
riešenie
sebaobetovanie matky
nevzdávať sa +Janova smrť
odplácať sa násilím za zlo, alebo slovom poučiť
záver
víťazi dobro a bratia sa zmieria
víťazí dobro a M+P odchádzajú spolu do Turca
víťazí zlo -koniec ponúka možnosti ako to zvrátiť