Július Barč-Ivan

                    i.        Životopis a tvorba


          nezhody s otcom, dobrý vzťah s matkou meno Ivan -z jej mena Ivanová)


          už od detstva videl sociálne nerovnosti a utrpenie ľudí


          študoval právo, ale musel odísť kvôli pľúcnej chorobe -mal herecké nadanie, ale otec ho donútil ísť na právo


          veľmi vzdelaný človek (5cudzích jazykov) -osamelý, meditatívny typ)


          román Železné ruky, zb.noviel Pohádka -píše o prostredí, v ktorom žil


          dráma Človek, ktorého zbili -vzťahy medzi ľuďmi


          dráma Diktátor dvojníctvo -otázka moci a jej zneužívania


          veselohra Mastný hrniec -karierizmus, pretvárka a chameleónstvo


          Neznámy, Dvaja


          autor psychologickej drámy; ideová, filozofická dráma


          problémy existencializmu -otázky ničoty


          prvky absurdity, fatality =osudovosti, nezmyselnosti

                  ii.        Matka


          Paľo sa po rokoch vracia z Ameriky. Matka ho víta s radosťou, len brat Jano ho nenávidí. Kým bol v Amerike, prebral mu milú, Katu. Matka nedokáže zmierniť túto nenávisť. Pracujú spolu, ale nerozprávajú sa. Matka má víziu, kde Jano zabije Paľa. Chce ho zachrániť, a tak sa zdanlivo pridá na Janovu stranu a vyhodí Paľa z domu, aby bol čo najďalej. Stretne Katu a tá ho prosí, aby k nim išiel za paholka. Paľo po čas chápe matkin zámer a pozve ju na svadbu s Katou. Domov však príde opitý Jano a chce sa biť. Matka zhasne a Jano zabíja ju namiesto Paľa. Bol to jej zámer na zmierenie, pretože ju obaja milovali a hrýzlo ich potom svedomie.


          Suseda Mara bola podobná matke -mala syna, ktorého chcela uchrániť pre alkoholizmom (otec bol alk.). Keď Matka vyhodí Paľa z domu, Mara sa jej otočí chrbtom a prestane k nej chodiť. Prvá, ktorá vie o jej smrti.


          psychologická dráma -postavy psychicky vybičované do krajnosti


          expozícia -kolízia -kríza -peripetia -katastrofa


          dialógy, monológy


          2 dejové línie, aby ukázal dve rôzne matky hľadajúc cestu k svojim synom


          fatalizmus, na rozdiel od antiky sa hrdina osudu vzpiera; expresionizmus, absurdnosť

                iii.        Vzťah k téze


          „hra o láske ľudskej a nadľudskej a zároveň nadrealistickej, klasicizujúcj, ideovej a symbolickej.“

·
         dobro


          Matka


          vdova, starena so zvláštnymi schopnosťami vidieť výjavy čo sa stane s jej blízkymi


          trápi sa, lebo vidí hlavne to negatívne -a nedokáž nič zmeniť


          obetuje i svoj vlastný život, aby zmierila svojich synov -nechce prísť ani o jedného -ľúbi ich


          reprezentuje milióny matiek


          jej muža zavalilo v bani a zomrel -ona o tom vedela, ale nedokázala tomu zabrániť -vysmiali sa jej


          ľudia ju považujú za čudáčku, až za bláznivú


          keby jeden syn zomrel, trpela by a druhého by nenávidela, prišla by o obidvoch -riešenie: sebaobeta


          samu seba považuje za prekliatu, obviňuje sa, že nedokáže pomôcť synovi


          všetci ju odvrhnú, keď zdanlivo sa pridá na Janovu stranu -nehanbí sa za to -urobila to pre syna a súdiť ju bude len Boh


          má určitú vnútornú silu, hrdosť, lebo má svedomie čisté a ona sama vie, prečo to robí


          celý život ubitá -ani muž jej nepomohol -sama sa postavila proti dedine


          smrťou sa mení z trpiacej matky na víťaziacu matku -jej obeť je vykúpením


          Paľo


          s Janom sa nemôžu vystáť -kvôli nemu išiel do Ameriky


          veľa trpel; ústupčivosť, dobrota a pokora -to všetko zdedil po matke


          veľmi miloval matku a bol na ňu citovo naviazaný


          Jana mal rád a obetoval by pre neho veľa -on nebol ten, ktorý vyvolával hádky a pil


          trápi ho aj to, že jeho milá teraz ľúbi Jana -ona mu však dokáže, že Jana nemilovala -chce Paľa k sebe


          nikdy sa nebúri -po matke -avšak veľmi ho trápi, že vždy ustupuje -keby sa však s ním pobi, trpela by matka -z lásky k nej sa mierni a korí


          po jej smrti chce vziať vinu na seba -úplne sa na ňu podobal -pochopil, prečo konala ako konala

·
         zlo


          Jano


          pravý opak Paľa -okradol ho a zabral jeho časť majetku


          neverí matkiným víziám -dokonca ju i okrikuje -je ku nej chladný a krutý a vysmieva sa jej


          je tvrdý a surový -má chladné srdce


          samotár, bez kamarátov -nikto v dedine ho nemá rád -teší sa tomu, že ho ľudia nemôžu vystáť


          Paľa neznáša, nenávidí -avšak po matkinej smrti sa mení

·
         boj dobra a zla


          ozýva sa v ňom svedomie a nedovolí Paľovi vziať vinu na seba „Teba učili trpieť. Mnou mohol otriasť len víchor -matka. Idem hľadať niekoho, kto moju dušu oslobodí.“


          mení sa ; zisťuje, že niekoho potrebuje -matkina túžba sa splnila


          až na konci matke porozumie